Something to GAIN

Met onze zintuigen ervaren we de wereld. Door te luisteren en te reageren maken we contact. Bij gehoorproblemen verliezen we die verbinding. Dat heeft grote gevolgen. Goed horen is essentieel om voluit te kunnen leven en simpelweg jezelf te zijn.

GAIN vindt dat goede hoorzorg vanzelfsprekend moet zijn. Voor iedereen een snelle behandeling en op maat oplossing. Zonder belemmeringen en mét de zekerheid van kwaliteit. Gehoor geven, dat is wat we beloven.

Wij dragen actief bij aan betere preventie, snellere diagnostisering, adequate behandeling en goede, toegankelijke hoorhulp op maat. Dit onderschrijven wij met 6 speerpunten:

  • Voorlichting
  • Kwaliteit
  • Innovatie
  • Kennisdeling
  • Samenwerking
  • Belangenbehartiging

Voor GAIN en haar leden zijn deze speerpunten principieel en leidend. Wij stellen alles in het werk om mensen met gehoorproblemen weer te laten lachen van oor tot oor.

Deel deze pagina