GAIN is de branchevereniging voor fabrikanten van hooroplossingen in Nederland.

De activiteiten van GAIN zijn erop gericht de kwaliteit van hoorzorg in Nederland te verbeteren. Door samenwerking, kennisdeling en het stimuleren van innovatieve productontwikkelingen die leiden tot verbetering in diagnostisering en behandeling, dragen we bij aan een sterkere keten. Met goede voorlichting, heldere communicatie en veel aandacht voor preventie krijgen consumenten een beter beeld van de mogelijkheden en kunnen belemmeringen sneller worden weggenomen. Als branchevereniging zetten we ons in voor onze gezamenlijke belangen binnen de gezondheidssector.

Maak kennis met de leden van GAIN en onze gezamenlijke missie.

 

alle leden van GAIN