GAIN zet zich in om goede hoorzorg vanzelfsprekend te maken. Je gaat naar de opticien als je ogen achteruit gaan en zet een zonnebril op tegen de felle zon. Zo logisch is het ook om je oren te beschermen of hulp te zoeken als je problemen hebt met je gehoor.

Een goede en slimme hooroplossing bepaalt in hoge mate je kwaliteit van leven. Sterker nog, het is het wezenlijke verschil tussen voluit van het leven genieten of voortdurend tegen beperkingen aanlopen.

GAIN vindt dat het immense belang van een goed functionerend gehoor, de juiste hooroplossingen, -hulpmiddelen en gehoorbescherming nog steeds te weinig aandacht krijgen. Daarom werken wij samen aan de verbetering van de hoorzorg in Nederland. Dat doen wij door onze krachten te bundelen op het vlak van techniek, innovatie te stimuleren en samenwerking te zoeken met alle betrokken partijen in de keten van onderzoek, industrie, retailers, verzekeraars en patiëntenorganisaties.

GAIN wil de weg naar het dragen van hoorhulpmiddelen vergemakkelijken. Wij stellen dan ook alles in het werk om de hoogst haalbare standaard in functionele en passende hooroplossingen (voor iedereen) beschikbaar te maken.

Wat ons betreft staat boven alle andere belangen binnen de auditieve industrie, het persoonlijk welzijn van mensen met gehoorproblemen. Onze activiteiten zijn erop gericht door samenwerking zorg te dragen voor betere preventie, vroegtijdige en snellere diagnostisering, adequate behandeling en goede, toegankelijke hoorhulp op maat.

GAIN is de branchevereniging voor fabrikanten van hooroplossingen en hoorhulpmiddelen in Nederland. Wie zich hebben aangesloten bij GAIN en waarom, leest u hier

gerelateerde pagina's: