Gehoorproblemen

Gehoorproblemen kunnen zich op allerlei manieren manifesteren. Zo kunt u bijvoorbeeld slechthorend zijn of last hebben van tinnitus (oorsuizen). Onbehandelde gehoorproblemen kunnen leiden tot meer gezondheidsklachten. Daarom is het van belang dit tijdig te laten behandelen.

Oorzaken
Gehoorproblemen kunnen meerdere oorzaken en gevolgen hebben. Te lange blootstelling aan lawaai kan een oorzaak zijn. En is daarom ook te voorkomen. Er kan ook sprake zijn van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid.

Het SiRM heeft in opdracht van Specsavers onderzoek gedaan naar leeftijdsgerelateerde slechthorendheid. Dit onderzoek met een maatschappelijk perspectief heeft als doel een overzicht te geven van de feiten en cijfers van leeftijds­ gerelateerd gehoorverlies in Nederland. Om hoeveel mensen gaat het, wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van leeftijdsgerelateerd gehoorverlies en de hoorzorg, en voor welke toekomstige uitdagingen staan we als maatschappij?
Lees daar hier meer over. 

Gevolgen
Onbehandelde slechthorendheid kan meerdere gevolgen hebben, zoals depressies. Slechthorendheid leidt namelijk tot sociale afstand van de maatschappij. Slechthorenden vermijden vaker contact waardoor een sociaal isolement kan ontstaan. Hierdoor heeft een onbehandelde slechthorende sneller kans op gevoelens van eenzaamheid en zelfs depressies.

Tot de gevolgen behoren ook evenwichtstoornissen en vallen. Met gehoorverlies valt men gemiddeld 3 keer sneller dan met een gezond gehoor. Elke 10 decibel extra gehoorverlies vergroot de de kans op een val met 1,4 keer. 

En zo is er ook onderzoek dat het verband aan tussen gehoorproblemen en cognitieve achteruitgang en dementie aantoont. Zelfs mild gehoorverlies vergroot de kans op dementie.

Het is daarom van cruciaal belang dat gehoorproblemen tijdig worden behandeld, voor zowel fysieke als mentale gezondheid. 

Deel deze pagina