Op 14 november 2018 heeft het evenement SOMETHING TO GAIN plaatsgevonden, waar GAIN haar nieuwe geluid deelde.

Alle belanghebbenden binnen de hoorbranche waren uitgenodigd om samen de nieuwe visie van GAIN te beleven. GAIN streeft namelijk naar een samenleving waarbij het cruciale belang van horen erkend wordt. Waarbij het persoonlijke fysieke welzijn van mensen geen bijzaak, maar het fundamentele uitgangspunt is. En waarbij iedereen kan rekenen op respect en zorgvuldigheid in de preventie, diagnostisering en behandeling van het gehoor. GAIN geeft gehoor aan mensen met gehoorproblemen.

Onderstaande speerpunten zijn voor GAIN en haar leden principieel en leidend. Wij stellen alles in het werk om de belemmeringen voor het verkrijgen en dragen van hoorhulpmiddelen weg te nemen.

  • GAIN stelt alles in het werk om het imago van ‘slecht horen’ te verbeteren. Het onmiskenbare taboe dat er hangt rond slechthorendheid moet worden doorbroken.
  • GAIN stelt zich ten doel om de diagnostisering van het hoorprobleem sneller en beter te maken. Dat betekent dat de toegang tot hoorhulp laagdrempeliger wordt.
  • In de veelheid van het aanbod van hooroplossingen moet het belang van de consument te allen tijde voorop staan. Dat betekent dat er voor iedereen een snelle passende oplossing op maat beschikbaar moet zijn.
  • GAIN onderschrijft het belang van innovatie. Snelle technologische ontwikkelingen bieden aanzienlijke kans op verbetering in zowel de diagnostisering als de oplossing.

Maar dit kunnen wij niet alleen. De leden van GAIN zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking binnen de gehele hoorbranche leidt tot verbetering van de hoorzorg in Nederland. Omdat de uitdagingen groot en diffuus van aard zijn, is transparante samenwerking nodig om een werkelijke doorbraak te realiseren. De enige manier om onze belofte waar te maken en bij te dragen aan de kwaliteit van leven is om het samen te doen, samen met alle betrokken partijen in de keten van onderzoek, industrie, retailers, medici, verzekeraars en patiëntenorganisaties. Het is cruciaal dat steeds meer partijen - die net als wij het belang van de consument voorop hebben staan - de samenwerkingen aangaan.

I GAIN you GAIN we GAIN.

Wij hebben deze wens uitgesproken en handreiking gedaan. Wij zullen hier spoedig en tezamen vervolg aan geven!

Namens alle leden van GAIN, bedankt voor uw komst. 

gerelateerde pagina's: