Belastingaangfite kan lonen

Consument

Via de belastingaangifte is er de mogelijkheid om de kosten voor een hoortoestel dat niet (volledig) vergoed wordt als aftrekpost onder zorgkosten op te geven. 

Het gaat dan om het deel van de kosten dat overblijft na het verplichte eigen risico en de eigen bijdrage (afhankelijk van de hoogte van het eigen risico en overige gemaakte zorgkosten). De verplichte eigen bijdrage en het eigen risico zijn niet aftrekbaar. 

Het bedrag van de meerprijs is overigens alleen aftrekbaar als om functionele redenen voor een duurder apparaat is gekozen. Dus niet vanwege de voorkeur voor een andere kleur, maar bijvoorbeeld wel omdat het apparaat prettiger zit, beter hoort of minder last geeft van fluittonen.  

Inkomensafhankelijke drempel
De Belastingdienst hanteert voor deze aftrekpost een bepaalde drempel. De drempel is afhankelijk van het inkomen. Alleen als er in totaal meer zorgkosten zijn dan de drempel, mogen de kosten boven de drempel afgetrokken worden. Is er sprake van een fiscale partner (gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend), dan is de drempel afhankelijk van het gezamenlijke inkomen, dus bij elkaar opgeteld. De online aangifte berekent de drempel automatisch, op basis van de gegevens die eerder zijn ingevuld.

Deze drempel wordt overigens vaak gemakkelijker behaald dan gedacht. Want is er sprake van een laag inkomen, dan mogen een aantal specifieke zorgkosten verhoogd worden met een vast percentage. Indien gebruik gemaakt wordt van de online aangifte, dan berekent het programma automatisch de verhoging. De verhoging telt mee om de drempel te halen. 

Meer informatie en een stappenplan
Voor de aftrek van zorgkosten gelden een aantal algemene voorwaarden en een aantal beperkingen. Lees meer op www.meerkosten.nl, het landelijke Netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook is hier een overzichtelijk stappenplan te vinden dat u helpt op de juiste manier zorgkosten af te trekken bij uw belastingaangifte.

Ook op deze pagina van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over het aftrekken van de kosten van een hoortoestel. 

gerelateerde pagina's: