Internationale dag van het Cochleair Implantaat (CI)

Consument
Slechthorendheid en gezondheid
Tips hoortoestellen

Een cochleair implantaat (CI) is voor dove en ernstig slechthorende mensen die zó slecht horen dat ze geen baat (meer) hebben bij een hoortoestel.
 
Een cochleair implantaat wordt tijdens een operatie geplaatst en verschilt om die reden sterk van hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen. Een cochleair implantaat vervangt de functie van het slakkenhuis (cochlea). Alleen mensen waarvan het slakkenhuis sterk beschadigd is, maar bij wie de gehoorzenuw nog wel werkt, kunnen in aanmerking komen voor een cochleair implantaat.
 
Hoe werkt een CI?
Een CI neemt de functie van zintuigcellen/trilhaartjes over en kan de intact gebleven gehoorzenuw direct elektrisch stimuleren. De hersenen ervaren de prikkelingen van de gehoorzenuw als geluid. Een CI maakt iemand niet goedhorend. Het implantaat bevat namelijk maar ongeveer 22 elektroden die de functie van de trilhaartjes moeten overnemen, terwijl een goedhorende persoon duizenden trilhaartjes heeft. De hersenen moeten wennen aan de nieuwe informatie die via het CI wordt doorgegeven. Dit gebeurt tijdens een revalidatieproces waarbij de gebruiker steeds meer went aan (nieuwe) geluiden en ze leert (her)kennen.

CI werking

Voor wie is een CI?
Voor wie met een hoorapparaat nog uit de voeten kan, is een CI een te ingrijpende oplossing. Een mogelijk risico tijdens de operatie is dat het restgehoor wordt beschadigd of zelfs geheel verdwijnt.
Met een verwijzing van de huisarts of KNO-arts kun je naar een van de acht ziekenhuizen waar ze een CI kunnen plaaatsen. Het CI team van het ziekenhuis bepaalt of je in aanmerking komt.
 
OPCI
Meer weten over een CI om erachter te komen of het wat voor u is? OPCI (onafhankelijk platform cochleaire implantatie) organiseert digitale bijeenkomstn om kennis te maken met de mogelijheden en elkaar.

Meer informatie over het CI, de techniek en ervaringen van anderen met een CI leest u op de website van OPCI.