Verplichte gehoorcontrole voor 50-plussers

Consument
Professional

Zo’n zestig procent van de Nederlanders vindt dat 50-plussers verplicht zouden moeten worden om jaarlijks hun gehoor te laten controleren. Dit blijkt uit onderzoek van GAIN, de branchevereniging voor producenten van hoorhulpmiddelen. Het tijdig controleren van gehoorproblemen is belangrijk, omdat gehoorproblemen mogelijk de kans op dementie vergroten.
 
Een meerderheid (54 procent) van de 55-plussers wil een verplichte, jaarlijkse gehoorcontrole voor 50-plussers. Bij jongeren tot 35 jaar is zelfs iets meer draagvlak (namelijk 63 procent) voor de verplichte controle dan bij ouderen.

Verplichte gehoorcontrole bij 50-plussers
Geriater Dr. Kees Kalisvaart, werkzaam bij het Spaarne Gasthuis, is blij dat er zoveel draagvlak voor een verplichte controle is: “50-plussers moeten tijdig en regelmatig een audicien bezoeken, zodat zij hun gehoor kunnen controleren. Onderzoek toont namelijk het verband aan tussen gehoorproblemen en cognitieve achteruitgang en dementie. Zelfs mild gehoorverlies vergroot de kans op dementie.”

Acht op de tien Nederlanders vindt dat iedereen met gehoorverlies de aanschaf van een hoortoestel niet zou moeten uitstellen. Kalisvaart: “Met een hoortoestel kan de kans op dementie namelijk met zo’n 33 procent dalen. Naast het stoppen met roken en drinken, meer bewegen en leren, is het tijdig dragen van een hoortoestel een goed recept tegen dementie.”
 
Expert roept op tot meer voorlichting
Negen op de tien Nederlanders wil dat 50-plussers beter voorgelicht worden over het vergrote risico op dementie bij slechthorendheid. Helaas weten meer dan drie op de vier Nederlanders niet dat gehoorproblemen de kans op dementie vergroten. Bij 55-plussers is dat zelfs 80 procent.
 
Kalisvaart stelt dat Nederlanders zich meer bewust zouden moeten zijn van de gezondheidsrisico’s bij slechthorendheid. “Het is daarom ook nuttig dat er onderzoek wordt gedaan naar de mate waarin deze risico’s bekend zijn bij het grote publiek. Waarom zou de overheid en de medische sector niet inzetten op een grote voorlichtingscampagne? Jongeren wordt al langer uitgelegd hoe ze gezondheidsrisico’s met betrekking tot het gehoor kunnen voorkomen. Laten we die tijd en energie nu ook eens investeren in 50-plussers.”

gerelateerde pagina's: