Omvang gehoorverlies in Nederland voor het eerst in kaart gebracht met toonaudiometrie

Professional

Nieuw onderzoek van VeiligheidNL en Erasmus MC laat zien dat naar schatting 13% van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder, oftewel 1,2 miljoen mensen, gehoorverlies heeft van minimaal 35 decibel. Het aantal mensen met deze mate van gehoorverlies neemt sterk toe met de leeftijd.

Voor het eerst is de omvang van gehoorverlies in Nederland in kaart gebracht op basis van objectief gemeten gehoorverlies (toonaudiometrie) en Nederlandse brondata. Recente onderzoeken laten zien dat gehoorverlies een omvangrijk probleem is, maar er is weinig structureel inzicht in de exacte aantallen van gehoorverlies onder de Nederlandse bevolking.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit een wetenschappelijk bevolkingsonderzoek (ERGO) van inwoners van 40 jaar en ouder uit de wijk Ommoord in Rotterdam tussen 2011 en 2020. Als de cijfers worden toegepast op de bevolkingsopbouw in Nederland komt dat neer op 1,2 miljoen mensen van 40 jaar en ouder met deze mate van gehoorverlies. Een gehoorverlies van minimaal 35 decibel betekent in de praktijk dat mensen in hun dagelijks functioneren beperkt worden en een hoortoestel nodig is om gesprekken goed te kunnen blijven volgen.

Aantal mensen vanaf 40 jaar met beperkend gehoorverlies (≥35 dB) in Nederland, naar leeftijd

*Aantal mensen vanaf 40 jaar met beperkend gehoorverlies (≥35 dB) in Nederland, naar leeftijd
 

André Goedegebure, Audioloog bij Erasmus MC zegt hierover: “Het is het eerste onderzoek waarin de landelijke aantallen van gehoorverlies zijn geschat op basis van nauwkeurige objectieve metingen in een Nederlandse populatie waarin ook ouderen ruim zijn vertegenwoordigd. De komende jaren blijven we nieuwe onderzoeksgegevens verzamelen om de ontwikkelingen te monitoren.”
 
Het rapport 'Prevalentie van gehoorverlies in Nederland' van VeiligheidNL is hier te lezen.