Verbinding in tijden van crisis (statement Covid-19)

Consument
Professional

Er is bijna geen belangrijker moment om goed te kunnen horen dan nu. Cruciaal voor uw eigen veiligheid, maar ook voor de nodige ontspanning en inspiratie zoals het luisteren naar muziek en het horen van de natuurgeluiden om ons heen. Ook in sociaal opzicht is goed horen significant van positieve invloed op de kwaliteit van het leven. Horen is in verbinding staan met jezelf en met de ander.

Hoorzorg is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg en daarmee een vitaal beroep. De leden van GAIN zijn als toeleverancier onderdeel van de gehele hoorketen.

Hoorzorg – in de breedste zin - wordt momenteel zo optimaal mogelijk uitgevoerd binnen de beperkingen zoals deze nu gelden. De veiligheid en het welzijn van de gebruiker van hoorhulpmiddelen zijn de hoogste prioriteit voor GAIN en haar leden. Fysieke behandelingen worden gedoseerd teruggebracht en tegelijkertijd zorgt innovatie ervoor dat er voor zowel de gebruiker als voor zorgverleners, zoals audiciens en artsen, op afstand veel mogelijk is.

GAIN neemt in deze moeilijke tijd haar verantwoordelijkheid en zet zich er voor in dat hoorzorg - als gehele industrie - zo optimaal mogelijk en voor iedereen bereikbaar blijft. Wij zorgen ervoor dat we ook in deze omstandigheden een kennisplatform blijven met boven alle belangen binnen de auditieve industrie het persoonlijk welzijn van mensen met gehoorproblemen.

gerelateerde pagina's: