Goed nieuws voor mensen die te maken hebben met tinnitus, oftewel oorsuizen. De Universiteit Maastricht heeft een nieuwe behandelmethode ontwikkeld die zó succesvol is, dat het de standaardbehandeling wordt in Nederland en Europa. En nog beter nieuws: de methode wordt vanaf dit jaar ook vergoed.

Tot voor kort waren behandelmethodes vaak gericht op symptoombestrijding. Mensen krijgen bijvoorbeeld een apparaat dat de geluiden maskeert. In Maastricht hebben ze nu een andere behandeling die meer aandacht heeft voor het psychische aspect.

Bij deze behandeling gaat het om gedragstherapie. Mensen met tinnitus worden in een stille ruimte gezet, zodat ze minder aversie krijgen tegen de piep, en daarmee het oorsuizen beter kunnen accepteren. "Artsen proberen vaak symptomen weg te nemen, maar dat werkt meestal niet. Als je de piep gaat vermijden, wordt die alleen maar gevoeliger." Aldus Rilana Cima, onderzoeker bij de Universiteit Maastricht en psycholoog en coördinator van tinnitus expertisecentrum Adelante.

De behandeling die de Universiteit Maastricht nu met een team van audiologen en psychologen heeft ontwikkeld, blijkt een effectieve methode. Maar liefst 85 tot 90 procent van de onderzoeksgroep ervaart een positieve verbetering.

De Universiteit in Maastricht en Adelante zijn wereldwijd de eerste organisaties met deze behandeling. Maar alle mensen die last hebben van tinnitus hoeven niet meteen in de auto te stappen naar Maastricht: de behandeling gaat uitbreiden naar Brabant, Utrecht en Noord-Holland.

Zelfs ziekenhuizen en audiologische centra in Nederland, Europa en in de rest van de wereld kunnen aankloppen. Er worden andere teams opgeleid, zodat die dezelfde methode kunnen toepassen. Zo hopen zij dat patiënten overal in de wereld dezelfde positieve resultaten behalen.

Lees meer op de site van Maastricht University.