5 goede voornemens in één keer afvinken?

Consument

Meer energie, fit blijven, een beter sociaal leven, plezier in hobby’s en veiliger voelen. Al deze goede voornemens klinken misschien idealistisch, maar zijn toch zeker binnen handbereik. Een bezoekje aan de audicien is alles wat hiervoor nodig is!

Een verminderd gehoor heeft namelijk grote impact op uw welzijn, mentale én fysieke gezondheid. Met een hooroplossing werkt u in een keer aan al deze voornemens. (Weer) beter horen betekent namelijk een betere mentale en fysieke en u ook nog eens fijner voelen. Bent u slechthorend? Maak een afspraak bij een audicien voor een hoortest en bespreek de mogelijkheden voor een hooroplossing die bij u past.

 1. Ik wil meer energie

  Gehoorverlies betekent dat u (onbewust) meer moeite moet doen om gesprekken te volgen. Dat gaat ten koste van uw energieniveau gedurende een dag. Ook het verwerken van andere (dagelijkse) geluiden kost meer energie. Op langere termijn kan dit energieverlies u opbreken. Met een hoortoestel verbetert uw energieniveau aanzienlijk.

 2. Ik wil een goed sociaal leven en in contact blijven met familie en vrienden 

  Dat uw sociale leven eronder lijdt, is een van de belangrijkste gevolgen van gehoorverlies. Het sluipt er heel langzaam in, maar heeft waarschijnlijk de meeste impact.

  Met een verminderd gehoor is het moeilijk om contact te houden met familie en vrienden. Simpelweg omdat u ze minder goed verstaat. Daardoor worden er steeds minder afspraken gemaakt, feestjes worden overgeslagen en er wordt minder telefonisch contact gezocht. Het wordt steeds moeilijker om gesprekspartners te verstaan. Eerst met name in grotere gezelschappen, met meerdere sprekers of met veel achtergrond- en omgevingsgeluid. En ook een-op-een gesprekken worden steeds moeilijker te volgen of u verstaat sommige woorden en zinnen verkeerd. Een gevolg hiervan kan zijn dat interactie helemaal vermeden worden.

  Uit onderzoek blijkt zelfs dat ouderen met onbehandeld gehoorverlies bijna een kwart minder vaak deelnemen aan sociale activiteiten. Hierdoor kan men in een sociaal isolement terechtkomen en dat heeft dan ook weer gevolgen voor de gezondheid (o.a. achteruitgang van de hersenen, dementie, angstgevoelens en depressie). Horen is essentieel om in contact en verbinding te blijven met de ander en dat betekent veel voor uw levensgeluk. Een hooroplossing brengt u weer in verbinding.

 3. Ik wil geïnspireerd blijven en meer plezier aan hobby’s beleven

  Horen is ook inspiratie. Veel mensen vinden rust, troost, ontspanning, plezier, of creatieve energie in muziek en uit de natuur. Geluid is hiervoor een essentieel onderdeel. Hobby’s worden vaak minder leuk als u minder goed hoort. Want wandelen in de natuur met het geluid van vogeltjes en de wind door de bomen geeft een heel andere beleving dan zonder. En klassieke muziek komt anders binnen mét juist de heel lage en hoge klanken. Ook zelf muziek maken wordt een stuk lastiger met gehoorverlies. Hobby’s zijn simpelweg minder leuk als u deze niet meer ten volle kunt beoefenen. Ook zijn hobby's zijn vaak de aanleiding om met anderen in contact te zijn. Het verliezen van een hobby heeft dus ook gevolgen voor de sociale contacten. Met een hoortoestel kunnen vrijwel alle geluiden weer bij u binnenkomen en u weer raken en inspireren.

 4. Ik wil fit en in goede gezondheid blijven

  Een optimaal gehoor is niet alleen goed voor uw welzijn, het helpt ook uw mentale en fysieke gezondheid.

  Voorkom cognitieve achteruitgang en dementie

  Ook uw hersenen merken de gevolgen van gehoorverlies. Het brein wordt geprikkeld als er geluiden binnenkomen. Communiceren en het horen van geluiden helpen hersenen fit te houden. Slechthorendheid kan dus leiden tot een verminderd cognitief functioneren. Er wordt zelfs gezegd dat communiceren de beste geheugentraining is die er bestaat. Hoe langer er niets met het gehoorverlies gedaan wordt, hoe moeilijker het voor de hersenen is om geluiden te kunnen onderscheiden en zelfs spraak te herkennen. Bovendien kost het de hersenen veel energie om te proberen gehoorverlies op te vangen. Die energie kan niet naar andere hersenfuncties, zoals bijvoorbeeld het onthouden van wat er is gezegd. Het geheugen gaat hierdoor achteruit. Er zijn ook meerdere onderzoeken die het verband tussen gehoorproblemen en dementie aantonen. Zelfs mild gehoorverlies vergroot al de kans op dementie. Voor uw hersenontwikkeling is het niet onverstandig tijdig uw gehoor te laten controleren.

  Voorkom valincidenten

  Wist u dat u met gehoorverlies gemiddeld drie keer sneller valt dan met een gezond gehoor? Tot de gevolgen van onbehandeld gehoorverlies behoren ook evenwichtsstoornissen en vallen. Elke 10 decibel extra gehoorverlies vergroot de kans op een val met maar liefst 1,4 keer. Ook de gevolgen van net vervelend terecht komen als u valt, wilt u uiteraard ook voorkomen.

 5. Ik wil me veiliger voelen

  Goed horen is ook veiligheid. Geluidssignalen die bedoeld zijn om u te alarmeren of beschermen worden gemakkelijk gemist. Een belemmerd gehoor maakt bijvoorbeeld deelname aan het verkeer moeizaam en soms zelfs gevaarlijk. Ook de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt kan ervoor zorgen dat er minder de deur uit wordt gegaan. En het wel proberen te horen van alle geluiden kan weer voor vermoeidheid leiden. 

Kortom, voor zowel uw mentale als fysieke gezondheid is het van cruciaal belang dat gehoorproblemen tijdig worden behandeld. Maak hiervoor een afspraak bij een audicien en bespreek samen de mogelijkheden die het beste bij u passen. Heeft u gelijk 5 goede voornemens kunnen afstrepen!