Gehoorverlies een omvangrijk probleem: 1,2 miljoen mensen van 40 jaar en ouder hebben een gehoorverlies van minimaal 35 decibel

Consument

1,2 miljoen mensen van 40 jaar en ouder hebben een gehoorverlies van minimaal 35 decibel, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL en Erasmus MC. Het aantal mensen met deze mate van gehoorverlies neemt sterk toe met de leeftijd. Gehoorverlies blijft vaak onbehandeld, want slechts 800.000 mensen dragen een hoortoestel. Dit terwijl gehoorverlies grote persoonlijke gevolgen kan hebben. Het is voor zowel oud als jong van belang regelmatig het gehoor te testen. 
 
Gehoorverlies is een omvangrijk probleem. Een gehoorverlies van minimaal 35 decibel betekent in de praktijk dat mensen in hun dagelijks functioneren beperkt worden en een hoortoestel nodig is om gesprekken goed te kunnen blijven volgen.
 
Onomkeerbaar probleem
Een goed gehoor is essentieel om te communiceren met anderen, veilig deel te nemen aan het verkeer en te genieten van muziek en omgeving. Gehoorverlies is meestal onomkeerbaar en kan grote negatieve gevolgen hebben op (leer)prestaties, (psychisch) welzijn, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen en sociale participatie en heeft daarmee grote impact op het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. Gehoorverlies is ook een belangrijke risicofactor op het ontwikkelen van dementie. Voorkomen en/of tijdige behandeling van gehoorverlies op middelbare leeftijd kan potentieel 8% van nieuwe dementie gevallen voorkomen. Met de toenemende vergrijzing zal het aantal personen met een gehoorverlies ook sterk toenemen.

 

Aantal mensen vanaf 40 jaar met beperkend gehoorverlies (≥35 dB) in Nederland, naar leeftijd

*Aantal mensen vanaf 40 jaar met beperkend gehoorverlies (≥35 dB) in Nederland, naar leeftijd.
 
Test regelmatig het gehoor
Zowel het voorkómen van gehoorverlies, o.a. door de preventie van gehoorschade (door bijvoorbeeld hard geluid), als de tijdige behandeling ervan kunnen de negatieve effecten van (onbehandeld) gehoorverlies verminderen. Gehoorverlies ontstaat vaak geleidelijk en is in veel gevallen onomkeerbaar. Met name beginnend gehoorverlies wordt niet direct opgemerkt en kan al op jonge leeftijd ontstaan. Op jonge leeftijd opgelopen gehoorschade stapelt met eventuele latere schade en of ouderdomsslechthorendheid en leidt daarmee eerder of sneller tot beperkend gehoorverlies. Dit benadrukt het belang van preventie en het vroegtijdig opsporen van (beginnend) gehoorverlies. Online hoortesten vormen een laagdrempelige manier om mensen inzicht te geven in de staat van hun gehoor.
 
“Beginnend gehoorverlies of beginnende gehoorschade merk je zelf niet direct. Het is daarom belangrijk om regelmatig je gehoor te testen. Het doen van een online hoortest geeft al een goede eerste indicatie over de status van je gehoor.” Aldus Saskia Kloet, programmamanager bij VeiligheidNL. Ook kan er bij een audiciens een afspraak voor een hoortest gemaakt worden. Mocht uit een test blijken dat het gehoor niet goed is dan is het belangrijk hierop te acteren.
 
Onbehandeld gehoorverlies
De gebruikelijke behandeling bij beperkend gehoorverlies is een hoortoestel. Toch laat onderzoek zien dat die behandeling niet evenredig wordt toegepast. Gemiddeld wachten mensen 7 jaar met het zoeken van professionele hulp voor hun slechthorendheid. Het landelijk aantal hoortoesteldragers bedraagt ongeveer 800.000, gehoorverlies blijft dus vaak onbehandeld. Dit terwijl het grote gevolgen heeft voor het persoonlijk en maatschappelijk functioneren.
 
Voor de preventie van beperkend gehoorverlies en de negatieve gevolgen die het met zich meebrengt is het essentieel om zowel jong als oud bewust te maken van het belang van een goed gehoor, de kwaliteit van hun gehoor, vroege opsporing van (beginnend) gehoorverlies en de mogelijkheden om het zo lang mogelijk in goede staat te houden. Het belang om regelmatig het gehoor te testen en een hooroplossing te overwegen is groot. 

gerelateerde pagina's: