7 redenen om vandaag nog een hoortoestel te overwegen

Consument

Het kan zijn dat u merkt dat u iets minder goed hoort, maar een bezoek aan een audicien blijft uitstellen. Misschien uit laksheid, misschien uit schaamte. Wat de reden ook is, er zijn voldoende redenen om wel iets aan uw slechthorendheid te doen. Slechthorendheid zonder dat u daar iets aan doet, kan namelijk flink wat gevolgen hebben voor uw mentale en fysieke gezondheid.

Wij geven u 7 redenen om vandaag nog een hoortoestel te overwegen.

 1. Houd voldoende energie
  Een verminderd gehoor betekent dat u (onbewust) meer moeite moet doen om gesprekken te volgen en andere (dagelijkse) geluiden te verwerken. Dat gaat ten koste van uw energieniveau gedurende een dag. Ook op langere termijn kan dit energieverlies u opbreken. Met een hoortoestel zult u merken dat uw energieniveau aanzienlijk verbetert.

 2. Voor uw eigen veiligheid
  Goed horen is ook veiligheid. Geluidssignalen die bedoeld zijn om u te alarmeren of beschermen worden gemakkelijk gemist. Een belemmerd gehoor maakt bijvoorbeeld deelname aan het verkeer moeizaam en soms zelfs gevaarlijk.

 3. Blijf geïnspireerd
  Horen is inspiratie. Veel mensen vinden rust, troost, ontspanning, plezier, of creatieve energie in muziek. Slecht horen betekent dat ook die weg wordt belemmerd. Levensenergie halen we deels uit de natuur, echter ook daar is geluid een belangrijk component in de gehele rustgevende ervaring. Met een hoortoestel kunnen vrijwel alle geluiden weer bij u binnenkomen en u weer raken en inspireren.

 4. Voorkom dementie
  Gehoorverlies verandert de hersenen, de hersenactiviteit tijdens het luisteren wordt bijvoorbeeld minder. Het heeft overigens ook een effect op hoe we kijken, tijdens het kijken wordt de hersenactiviteit ook minder. Er zijn meerdere onderzoeken die het verband tussen gehoorproblemen en cognitieve achteruitgang en dementie aantonen. Zelfs mild gehoorverlies vergroot de kans op dementie. Gehoorverlies kan al op middelbare leeftijd ontstaan; voor uw hersenontwikkeling is het niet onverstandig tijdig uw gehoor te laten controleren.

 5. Blijf in evenwicht
  Wist u dat u met gehoorverlies gemiddeld drie keer sneller valt dan met een gezond gehoor? Tot de gevolgen van onbehandeld gehoorverlies behoren ook evenwichtsstoornissen en vallen. Elke 10 decibel extra gehoorverlies vergroot de kans op een val met maar liefst 1,4 keer. Ook de gevolgen van net vervelend terecht komen als u valt, wilt u uiteraard ook voorkomen.
   
 6. Blijf in verbinding
  Net zoals zien, voelen en proeven is horen essentieel voor de mens. Door te horen kunnen we namelijk dichtbij de ander komen. De verbintenis tussen mensen is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op verbale communicatie. Door te spreken, te luisteren en te reageren sta je in verbinding met jezelf en met een ander. We zien dat bij gehoorverlies de verbinding moeizamer gaat en er uiteindelijk minder contact wordt gezocht. Dit kan ten koste gaan van levensgeluk.

 7. Voorkom depressie
  Een ander gevolg van slechthorendheid is depressie. Wanneer er sprake is van gehoorverlies wordt er vaak al snel ongemerkt afstand gedaan van een aantal situaties. Slechthorendheid leidt vaak tot sociale afstand van de maatschappij. Slechthorenden vermijden vaker contact waardoor een sociaal isolement kan ontstaan. Hierdoor heeft een onbehandelde slechthorende sneller kans op gevoelens van eenzaamheid en zelfs depressies.

Kortom, voor zowel uw mentale als fysieke gezondheid is het van cruciaal belang dat gehoorproblemen tijdig worden behandeld. Maak hiervoor een afspraak bij een audicien en bespreek samen de mogelijkheden die het beste bij u passen.

gerelateerde pagina's: