U kunt weer naar de audicien!

Consument

De audicienwinkels, zowel de ketenbedrijven als de zelfstandige audicienwinkels, gaan weer volledige hoorzorg leveren. Vanzelfsprekend in alle zorgvuldigheid en veiligheid.
 
Zeker in de huidige corona-crisis is het horen en toegang hebben tot informatie van essentieel belang. Bovendien is het voor slechthorenden nu extra van belang te kunnen blijven communiceren met familie en vrienden via sociale media en telefoon, voor de eigen veiligheid en ook om een sociaal isolement te voorkomen. En vanzelfsprekend moeten de mensen in cruciale beroepen gegarandeerd zijn van een werkend hoortoestel om hun werk goed uit te kunnen blijven voeren. Omdat slechthorenden in deze crisistijd een beroep moeten kunnen blijven doen op adequate hoorzorg, staan audiciens op de lijst van cruciale beroepsgroepen. In Nederland zijn namelijk ongeveer 800.000 tot 900.000 mensen afhankelijk van een goed werkende hooroplossing.
 
Om de veiligheid te waarborgen is het Corona Protocol Veilige Hoorzorg opgesteld en voorgelegd aan het RIVM. Hierdoor is het mogelijk de volledige hoorzorg te herstarten op een veilige manier voor u en voor de medewerker. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, van de Nederlandse branche organisaties van Audiciens en de overkoepelende Europese brancheorganisatie AEA. Het omvat strikte regels ten aanzien van hygiëne en het gebruik van beschermingsmiddelen.

Hoe gaat dit in zijn werk? 

  • Maak voordat u naar de winkel komt altijd een afspraak als er (mogelijk) handelingen uitgevoerd moeten worden binnen de 1,5 meter, zoals het controleren van het oor en het aanmeten van oorstukjes.
  • Bij het maken van een afspraak wordt er eerst telefonisch een screening uitgevoerd of er sprake is van symptomen die kunnen duiden op Corona. Indien u klantenvrij bent, bent u van harte welkom in de winkel.
  • Bij handelingen binnen de 1,5 meter maken de audiciens gebruik van een mondkapje en handschoenen
  • Na elke klant wordt alle apparatuur en de hoortest-cabine gedesinfecteerd
  • Waar mogelijk houden medewerkers 1,5 meter afstand
     

Neem gerust contact op met uw audicien voor meer informatie en maak een afspraak!