Meevallende cijfers hoortoestelmarkt in 2020

Professional
Corona en slechthorendheid
Marktontwikkelingen | professional
Cijfers hoortoestelmarkt. Aantal verkochte hoortoestellen 2020

De hoortoestelmarkt in Nederland is vorig jaar 4,3% gekrompen in vergelijking met 2019, blijkt uit de cijfers van GAIN. De daling van het aantal geleverde hoortoestellen was in de door zorgverzekeraars vergoede zorg het kleinst, 2,4%. Het aandeel in de zogenaamde private markt – hoortoestellen die niet vanuit het basispakket van de zorgverzekeraars worden vergoed – daalde het meest. Waar dat percentage in 2019 nog 19 % van de totale markt vormde, eindigde het in 2020 op 17% van de markt, een daling van ruim 12%. In 2020 zijn er in totaal 316.337 hoortoestellen geleverd.

Het dieptepunt in de hoorzorgmarkt zagen we in april”, aldus Kees van der Sluijs, directeur van GAIN, “toen de totale nationale markt tot een minimum werd teruggeworpen. Dit kwam ook door stagnerende bezoekmogelijkheden aan KNO-artsen en Audiologische Centra. Na juni vorig jaar hebben vele slechthorenden de audicienwinkels juist weer meer weten te vinden, zodat al met al over een positief jaar kan worden gesproken, ondanks de coronacrisis.

Audiciens leveren essentiële gezondheidszorg en hebben zich daarom direct in maart 2020 aan strenge coronarichtlijnen geconformeerd en dit ook duidelijk gecommuniceerd met slechthorenden, zorgverzekeraars en overheid. Ook werden audicienbedrijven gekwalificeerd als vitale sector.

Goed kunnen communiceren is essentieel om volwaardig te functioneren en sociaal isolement te voorkomen. Iedereen, ook slechthorenden, moet toegang hebben tot nieuwsberichten via televisie en internet. En in een tijd waarin mensen persoonlijk afstand nemen, moet er optimaal via de telefoon en andere virtuele platforms gecommuniceerd kunnen worden. In de tweede helft van vorig jaar heeft dit inzicht mogelijk vele mensen met een onbehandeld gehoorverlies ertoe aangezet om een hoortoestel aan te schaffen. Ook innovatie, op gebied van technologie, gebruikersgemak en hoorzorg op afstand, speelt volgens de branchevereniging een belangrijke rol in deze ontwikkeling.

gerelateerde pagina's: