Audiciens zijn open

Consument
Corona en slechthorendheid

De audicienwinkels, zowel de ketenbedrijven als de zelfstandige audicienwinkels, zijn gedurende de lockdown open en leveren volledige hoorzorg. Vanzelfsprekend in alle zorgvuldigheid en veiligheid.

Audiciens behoren tot de uitgezonderde contactberoepen tijdens lockdown. Horen en hoorzorg is – zeker in deze tijd – namelijk van essentieel belang. In Nederland zijn ongeveer 800.000 tot 900.000 mensen afhankelijk van een goed werkende hooroplossing en zij moeten een beroep kunnen blijven doen op adequate hoorzorg. Voor ieders veiligheid is het belangrijk optimaal toegang te hebben tot informatie. Ook voor het welzijn is optimaal horen essentieel. Kunnen blijven communiceren (op afstand, via de telefoon, computer en social media) voorkomt sociale isolatie. Goed horen is voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid van belang.

Audicienwinkels
Om hoorzorg te kunnen blijven leveren wordt er vanzelfsprekend gehouden aan strikte regels als het gaat om veiligheid en gezondheid.

  • Maak voordat u naar de winkel komt altijd een afspraak als er (mogelijk) handelingen uitgevoerd moeten worden binnen de 1,5 meter, zoals het controleren van het oor en het aanmeten van oorstukjes.
  • Bij het maken van een afspraak wordt er eerst telefonisch een screening uitgevoerd of er sprake is van symptomen die kunnen duiden op Corona. Indien u klantenvrij bent, bent u van harte welkom in de winkel.
  • Bij handelingen binnen de 1,5 meter maken de audiciens gebruik van een mondkapje en handschoenen
  • Na elk gebruik wordt alle apparatuur en de hoortest-cabine gedesinfecteerd
  • Waar mogelijk wordt er 1,5 meter afstand gehouden

Neem gerust contact op met uw audicien voor meer informatie en maak een afspraak.


Digitale hoorzorg
Wanneer u zich niet prettig voelt om de deur uit te gaan of bent u niet in staat naar de audicienwinkel te gaan, biedt hoorzorg op afstand een uitkomst. Het is namelijk tegenwoordig soms mogelijk voor uw audicien om uw hoortoestellen op afstand via internet in te stellen. Met moderne hoortoestellen is het mogelijk dat er via de smartphone of tablet verbinding gemaakt wordt met de audicien. Dat is zeer eenvoudig, het lijk erg op skype of Facetime. U ziet en hoort uw audicien en deze kan direct de hoortoestellen bijregelen.

Informeer bij de audicien of dit met uw hoortoestellen kan.

gerelateerde pagina's: