‘De overheid moet actief campagne voeren om gehoorverlies en de gevolgen ervan bespreekbaar te maken’

Professional

De hoorbranche ontwikkelt zich snel dankzij technologische vooruitgang, maar ook door externe factoren zoals demografische verschuivingen, veranderende regelgeving en het veranderende consumentengedrag. Hoorzorgprofessionals moeten altijd scherp blijven om tijdig op deze nieuwe ontwikkelingen in te springen.

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Audiciensbedrijven (NVAB) biedt vaktijdschrift Hoordetail daarom nu de mogelijkheid om hot topics in de branche bespreekbaar te maken via de rubriek ‘wat vindt…’. In elke editie geeft een roulerend panel van hoorprofessionals een reactie op een actuele stelling. In deze uitgave delen vier panelleden hun mening op basis van de volgende stelling: ‘de overheid moet actief campagne voeren om gehoorverlies en de gevolgen ervan bespreekbaar te maken.’ Roy Peters (Phonak | Sonova Nederland) geeft namens GAIN een reactie. 

Roy Peters Phonak

"GAIN moedigt dit zeker aan. Dit helpt het taboe rondom slechthorendheid te doorbreken en bespreekbaar te maken. GAIN stelt dat goed horen van essentieel belang is en vindt dat toegankelijke hoorzorg, tijdige behandeling en oplossingen op maat voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het thema gehoorverlies wordt steeds actueler door de toenemende vergrijzing. De doelgroep groeit en het bewustzijn over de impact van gehoorverlies is erg laag. Ook voor jongeren is dit actueel. Een toenemend aantal studies laat een verband zien tussen goed horen en het algeheel welzijn. Het zou zelfs kunnen beschermen tegen dementie. Met een toenemend verslechterend gehoor dooft in feite de kwaliteit van leven ook langzaam uit. Dat moet voorkomen worden. Naast dat het belang van de consument altijd voorop moet staan, is er ook een maatschappelijk belang gebleken uit onderzoek van strategisch adviesbureau SiRM.

Ouderdomsslechthorendheid kost de maatschappij namelijk jaarlijks € 3,6 miljard. Voorlichting is één van de speerpunten van GAIN. Hierbij willen we dat consumenten een beter beeld krijgen van de mogelijkheden en kunnen belemmeringen sneller worden weggenomen. Zo hebben wij het verband tussen gehoor en dementie eerder onder de aandacht gebracht en zijn wij net als het merendeel van de Nederlanders voor een verplichte gehoorcontrole voor 50-plussers. Onze campagne ‘Geen gepiep. Gebruik je doppen’ richt zich op de jongere doelgroep. Op deze manier willen wij bijdragen aan het bespreekbaar maken van gehoorproblemen en hoorhulp laagdrempeliger maken. De overheid kan een grote rol spelen in het creëren van bewustzijn. GAIN verleent graag haar medewerking aan een dergelijke overheidscampagne!"

Lees hier het hele artikel met wat de andere panelleden Meindert Stolk (Voorzitter NVAB), Wil Verschoor (directeur Stichting Hoormij) en Olav Wagenaar (Klinisch neuropsycholoog, psych. specialist gehoor, geheugen & gedrag) vinden van deze stelling.

gerelateerde pagina's: