50-plussers hebben hoge verwachtingen van een modern hoortoestel

Consument
Professional

Vlaamse hoortoesteldrager verwacht “gewoon alles weer te kunnen horen”
 
Bijna 90% van de hoortoesteldragers in Vlaanderen (België) verwacht van een modern hoortoestel gewoon alles weer te kunnen horen. Voor goedhorenden klinkt dit waarschijnlijk als iets logisch, maar ervaren hoortoesteldragers weten dat ’gewoon alles weer kunnen horen’ geen vanzelfsprekendheid is met de gangbare hoortoesteltechnologie. Moderne hoortoesteltechnologie brengt hier echter verandering in.
 
Hoge verwachtingen van een modern hoortoestel onder 50-plussers
 
In de steekproef van het onderzoek hebben zowel consumenten met als zonder hoortoestel meegedaan, allen in de doelgroep 50-plus. Op de stelling “Van een modern hoortoestel verwacht ik dat ik gewoon alles weer kan horen” geeft 87% van de 110 hoortoesteldragers aan het hiermee eens tot zeer eens te zijn (in Nederland was dit ook 87%). Van de 448 niet-hoortoesteldragers denkt 85% hier hetzelfde over (in Nederland was dit 73%).
 
Audiologie het belangrijkst in hoortoestelkeuze
 
De respondenten zijn tevens gevraagd aan te geven in welke mate specifieke kenmerken belangrijk zijn bij de keuze voor een hoortoestel. In totaal hebben zij elf verschillende kenmerken beoordeeld, waarvan vijf audiologische en zes overige kenmerken, zoals oplaadbaarheid, connectiviteit, onzichtbaarheid.

Evenals in het Nederlandse onderzoek, bestaat de top 5 belangrijkste kenmerken bij zowel hoortoesteldragers als niet-hoortoesteldragers uitsluitend uit audiologische kenmerken.
 
1.   Geluidskwaliteit
2.   Één-op-één gesprekken
3.   Groepsgesprekken
4.   Toegang tot alle geluiden
5.   Minder luisterinspanning

onderzoek verwachtingen hoortoestel

Toegang tot geluiden en spraak
 
Het onderzoek, waarin de verwachtingen van consumenten ten aanzien van hoortoestellen centraal staan, is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Motivaction International in opdracht van hoortoestelmerk Oticon. Het consumentenonderzoek is uitgevoerd onder 558 Vlaamse respondenten in de doelgroep 50-plus. De onderzoeksresultaten zijn hiermee in lijn met eenzelfde onderzoek van eind 2020 onder Nederlandse consumenten, dat ook door Motivaction is uitgevoerd.
 
Aanleiding voor de consumentenonderzoeken was de introductie van de nieuwe Oticon More™hoortoestellen. Oticon More geeft toegang tot alle relevante geluiden om de hoortoesteldrager heen. Dus niet alleen spraak. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de hersenen gebaat zijn bij meer geluid van hoge kwaliteit. De lokale onderzoeken bevestigen nu dat naast de hersenen ook de eindgebruikers zelf hier een grote behoefte aan hebben.
 
We zijn benieuwd naar uw verwachting van een hoortoestel. Wat vindt u het belangrijkste van een hoortoestel? Deel uw mening via het contactformulier of social media.

gerelateerde pagina's: