Column Hanneke Cobelens | Een veilig thuis

Professional
Column Hanneke Cobelens | ergotherapie hoorzorg

Over ergotherapie voor mensen met een auditieve beperking is nog niet veel bekend. Zelfs op de opleiding ergotherapie wordt er weinig aandacht aan besteed. Vreemd, want de prevalentie voor mensen met een auditieve beperking is immers hoog. Bij ergotherapie ligt de aandacht op het weer mogelijk maken van dagelijkse activiteiten die door ziekte of beperking niet goed kunnen worden uitgevoerd. Daar waar de audiciens en audiologische centra geen hulp meer kunnen bieden, begint de rol van de ergotherapeut. Een bijkomend voordeel is dat ergotherapie vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Mijn expertise werd onlangs ingeschakeld voor de thuissituatie van een ouder echtpaar, wonend in een groot vrijstaand huis. Beide cliënten zijn bekend met gehoorverlies en hebben een verhoogd valrisico. Zij ervaren beiden veel onrust, want ze zijn bang dat ze elkaar niet horen, mocht er iemand vallen. Dit heeft een grote impact op hun dagelijkse leven en vooral in de nachtelijke uren.
 
Bij het eerste huisbezoek hebben we de huidige situatie doorgenomen. Meneer blijkt een matig tot ernstig gehoorverlies te hebben en draagt twee hoortoestellen. Mevrouw heeft eenzijdig een licht tot matig gehoorverlies en draagt aan een zijde een hoortoestel. Door de grootte van het huis en de tuin zijn zij niet altijd binnen gehoorafstand van elkaar. In de nachtelijke uren dragen zij de hoortoestellen niet en horen elkaar dus ook niet. Voor elk toiletbezoek maken zij elkaar wakker; dit verstoort de nachtrust.
 
In een gesprek maak ik gelijk een inschatting of er voor een hulpmiddelenvergoeding in aanmerking gekomen wordt. Meneer blijkt drie jaar geleden al een functioneel voorschrift te hebben gekregen voor een wek- en waarschuwingssysteem. Hier is echter niks mee gedaan, want ze wisten niet goed hoe ze dit moesten regelen.
 
De audiogrammen zijn ouder dan een jaar en niet meer bruikbaar voor een vergoeding. Tevens zal er een nieuw functioneel voorschrift gemaakt moeten worden voor het wek- en waarschuwingssysteem. Ze maken een afspraak bij hun audicien, waar nieuwe audiogrammen gemaakt worden. Helaas blijkt de audicien geen voorschrift te kunnen schrijven. Ik vind voor hen een andere audicien die wil helpen zonder dat er opnieuw een gehoortest gedaan moet worden.

Hiermee regel ik een wek- en waarschuwingssysteem dat vervolgens geleverd wordt door de zorgverzekering. Om het probleem van de nachtelijke onrust op te lossen, help ik hen aan twee extra deurknopzenders. De deurknopzender functioneert in dit geval als een soort persoonsalarm. De zenders nemen zij beiden mee als ze in de nacht uit bed gaan. Mocht er iets gebeuren, zijn ze in de gelegenheid om elkaar te waarschuwen met één druk op de knop.
 
Tijdens het evaluatiegesprek laten ze weten dat ze heel blij zijn met alle mogelijkheden die het wek- en waarschuwingssysteem te bieden heeft. Meneer hoort nu ook weer de deurbel en telefoon. Tevens lijkt de nachtrust zich te herstellen. Ze hebben spijt dat ze niet eerder hebben doorgezet. Niet alleen mevrouw en meneer zijn tevreden, maar ook hun dochter laat haar ouders weer met een gerust hart achter in hun eigen huis. Hopelijk kunnen ze voorlopig zelfstandig blijven wonen.
 
Over Hanneke Cobelens
Hanneke is ergotherapeut met een specialisme in ergotherapie voor mensen met een auditieve beperking. Als ervaringsdeskundige weet zij welke gevolgen slechthorendheid met zich mee kan brengen. Vanuit ThuisHoren ergotherapie begeleidt zij cliënten die in het dagelijks leven vastlopen en laat hen weer vol participeren in de samenleving. Zij wil de huidige hoorzorg aanvullen en een brug slaan tussen de arts of audicien en het dagelijkse leven van de cliënt.

Hanneke Cobelens Ergotherapie Hoorzorg

Lees hier Hanneke's eigen ervaringsverhaal.

Meer informatie over ergotherapie in de hoorzorg en concrete voorbeelden waarbij een ergotherapeut een rol kan spelen in de behandeling van een cliënt. 

gerelateerde pagina's: