Balance Awareness Week | Evenwicht en het gehoor

Consument
Slechthorendheid en gezondheid

Van 19 tot 25 september 2021 is het Balance Awareness Week. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor (h)erkenning van zowel de symptomen als de gevolgen van evenwichtsaandoeningen. 
 
Bekende vormen van evenwichtsaandoeningen zijn onder andere de ziekte van Ménière en een brughoektumor. Wat de oorzaak ook is, een evenwichtsaandoening zet uw wereld aardig (en letterlijk) op de kop.

Want stelt u zich eens voor: misselijk, duizelig, lopen alsof u dronken bent, onscherp zien als u zich beweegt en niet kunnen oriënteren in het donker. En daarbij de risico’s die deze symptomen met zich meebrengen. Het herkennen en behandelen van evenwichtsstoornissen is dus van groot belang.
 
Evenwichtsproblemen als gevolg van onbehandeld gehoorverlies
 
Maar wist u dat ook het gehoor invloed heeft op het evenwicht? Omdat horen een mentaal proces is, kan onbehandeld of onvoldoende behandeld gehoorverlies leiden tot negatieve gevolgen voor uw hersenen. Om uw brein te laten werken zoals dat bedoeld is, heeft het volledige geluidsperspectief nodig. Als de toegang van de hersenen tot geluid beperkt is, bijvoorbeeld door geen of ontoereikende behandeling van gehoorverlies, kan dit ernstige problemen in het leven tot gevolg hebben.
 
Tot deze gevolgen behoren ook evenwichtsstoornissen en vallen. Met gehoorverlies valt men gemiddeld 3 keer sneller dan met een gezond gehoor. Elke 10 decibel extra gehoorverlies vergroot de kans op een val met 1,4 keer. Naar schatting is, van de mensen van 65 jaar en ouder, tussen de 25% en 40% slechthorend. Het risico op verwondingen door vallen wordt zo al snel verdrievoudigd.

Gebruik van hoortoestellen optimaliseert het gehoor, verbetert daarmee het evenwicht en verkleint de kans op valincidenten.
 
Lees meer over gehoorproblemen en de gevolgen van het uitstellen van het dragen van een hoortoestel voor de mentale en fysieke gezondheid. Een audicien kan u adviseren over de beste hooroplossing voor uw situatie.

Lees meer informatie over de werking van het evenwichtsorgaan, de samenwerking met het gehoorzintuig en hoe evenwicht en horen invloed op elkaar hebben.
 
Ziekte van Ménière en gehoorverlies
 
Gehoorverlies en tinnitus (oorsuizen) zijn enkele symptomen van de ziekte van Ménière. Bij deze aandoening is er sprake van een niet goed werkend binnenoor. Bij aanvang van de ziekte van Ménière is er sprake van een wisselend verlies in de lage tonen en kan er sprake zijn van vervorming van geluid en soms overgevoeligheid voor harde geluiden (hyperacusis). Later doet het gehoorverlies zich ook in de hogere frequenties voor. Meestal doet het gehoorverlies zich voor aan één oor, maar ook kan het andere oor te maken krijgen met de ziekte van Ménière. Het gehoorverlies dat uiteindelijk blijvend is, stabiliseert zich veelal bij 50 tot 60 decibel.

De ziekte van Ménière komt in de meeste gevallen maar aan één kant voor. U herkent deze aandoening meestal door de combinatie van de volgende symptomen:

  • Plots gehoorverlies
  • Tinnitus (oorsuizen) of druk op het oor
  • Aanvallen van vertigo (hevige duizeligheid) en evenwichtsproblemen
  • Andere bijkomstige klachten zijn misselijkheid en braken

Er wordt nog steeds uitgebreid onderzoek gedaan, echter is precieze oorzaak van de ziekte nog steeds niet bekend. Omdat de oorzaak van deze aandoening niet volledig bekend is, bestaat er geen behandeling voor de ziekte zelf, enkel voor het verminderen van de symptomen.

Lees meer over de Ziekte van ménière, gehoorverlies en tinnitus bij Ménière en mogelijke oplossingen (en omgang) op de website van Hoorzaken.nl.

Hoortoestel bij de ziekte van Ménière
 
Een hoortoestel bij de ziekte van Ménière kan het gehoorverlies compenseren en het oorsuizen maskeren. Ook is het mogelijk dat hoortoestellen een positief effect hebben op het evenwicht.

Hier leest u meer over hoortoestellen en het evenwicht.
 
Meer informatie
Op de website van Stichting Hoormij leest u meer over de Balance Awareness Week, ervaringen met de ziekte van Ménière en andere evenwichtsstoornissen.

gerelateerde pagina's: