Onderzoek toont verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid

Consument
Professional
Slechthorendheid en gezondheid

Gehoorverlies kan leiden tot toenemende gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek onder 60-plussers toont aan dat het aantal nauwe contacten afneemt zodra mensen slechter gaan horen. In Nederland zijn ongeveer 1.5 miljoen mensen slechthorend, van wie circa 500.000 mensen met onbehandeld gehoorverlies. De gevolgen van onbehandeld gehoorverlies worden onderschat. Andere gevolgen zijn een toenemende kans op depressie, dementie en vallen.

“Eenzaamheid kan om uiteenlopende reden ontstaan. Gehoorverlies blijkt nu een mogelijke oorzaak”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal. “Het onderzoek geeft dan ook concrete aanbevelingen en praktische oplossingen. Dat is belangrijke informatie voor iedereen die contact heeft of werkt met ouderen”.

“Gehoorverlies is een drempel die het contact tussen mensen moeilijker maakt”, voegt minister Hugo de Jonge daaraan toe. “Daar aandacht voor hebben en rekening mee houden kan een cruciale eerste stap zijn om iemands eenzaamheid te doorbreken. Het kan hem of haar letterlijk de drempel over helpen om weer onder de mensen te komen”.

onderzoek verband slechthorendheid en eenzaamheid
Minister Hugo de Jonge en wethouder Kavita Parbhudayal bij Beter Horen in Loosduinen in gesprek over gehoorverlies en eenzaamheid; foto: Freek van den Bergh

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  • Bij 88% van de groep 60-plussers werd een vorm van gehoorverlies vastgesteld. Bij 39% was er sprake van sterk gehoorverlies.
  • Er is een verband tussen gehoorverlies en het aantal nauwe contacten dat iemand heeft.
  • Er is een mogelijk verband tussen het aantal nauwe contacten dat iemand heeft en de gevoelens van eenzaamheid. 

onderzoek slechthorendheid en eenzaamheid

Aanbevelingen van onderzoekers

De onderzoekers doen onder meer de volgende aanbevelingen:

  • Bewustwording over het mogelijk verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid vergroten, o.a. bij professionals, zoals huisartsen, wijkverpleging en audiciens.
  • Voorzieningen en activiteiten ook voor mensen met gehoorproblemen toegankelijk maken.

Het onderzoek is in juni van dit jaar uitgevoerd door Deloitte en Beter Horen in samenwerking met de gemeente Den Haag onder 60-plussers in de Haagse stadsdelen Loosduinen en Segbroek. Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid overhandigde de uitkomsten maandag 4 oktober in Loosduinen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beiden spannen zich in om eenzaamheid tegen te gaan; de gemeente Den Haag met de lokale aanpak Eerste Hulp bij Eenzaamheid, het ministerie van VWS met het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid.

Via deze link het onderzoek Eenzaamheid en Gehoorverlies in PDF.

gerelateerde pagina's: