Week van de toegankelijkheid | de toekomst van de ringleiding

Consument
Professional

Openbare gebouwen zijn weer volop toegankelijk, bioscopen, theaters en andere locaties draaien weer (bijna) op volle capaciteit. We kunnen en gaan er weer meer op uit. Dat is fijn, want sociale activiteiten zijn belangrijk voor ons welzijn en onze gezondheid. Maar hoe toegankelijk zijn deze locaties eigenlijk?

We merken dat er juist nu meer bewustwording is voor toegankelijkheid van openbare gebouwen zullen bioscopen, theaters, congres- en evenementlocaties meer investeren in ringleidingsystemen en het onderhouden van bestaande ringleidingsystemen.

Een belangrijke ontwikkelingen en daarom vragen wij in de Week van de toegankelijkheid, van 4 tot 8 oktober 2021, extra aandacht voor slechthorenden.

De toekomst van de ringleiding

Technologische ontwikkelingen in hoortoestellen denderen de laatste jaren in hoog tempo voort en zijn erop gericht om de drager nog meer te voorzien van de nieuwste (bluetooth) technologie, streamers en ander snufjes, accessoires en hoortoestellen-apps. Deze ontwikkelingen hebben vele voordelen voor de gebruiker.

Dat geldt echter ook voor het hebben van een ringleidingprogramma. Door de allernieuwste technologieën vaak onderbelicht en dat is zonde. Sommige technologieën worden ingehaald door nieuwe ontdekkingen, maar anderen worden alleen maar beter, zoals de ringleidingtechnologie. Ontegenzeggelijk is de ringleidingtechnologie een oud systeem en de basistechnologie blijft hetzelfde, maar er zijn in de loop der tijd veel verbeteringen aangebracht.

Veel voorkomende bezwaren voor een ringleidingsysteem zijn inmiddels al lang achterhaald, zoals elektromagnetische interferentie van elektrische bedrading of apparatuur. Ook is het mogelijk de veldsterkte van het magnetisch veld te beperken tot de ruimte waar het om gaat.

Nog altijd is een aangelegde ringleiding het meest efficiënt voor gebruikers. Met een ringleidingsysteem kun je namelijk een verhoogde signaal-ruisverhouding van soms meer dan 20 dB realiseren.  

Door een microfoon dichtbij de bron te plaatsen, wordt het directe geluid van de bron opgenomen en kan vervolgens direct aan slechthorenden voorzieningen worden aangeboden. Dat kan via infrarood stralers of FM zenders waarbij losse ontvangers uitgegeven worden aan de gebruikers, maar het kan ook via een ringleiding. Iemand met een hoortoestel (met een “T” of “MT” programma) heeft immers altijd de ontvanger al bij zich. Ringleidingen zijn gebruiksvriendelijk voor de aanbieder, er is geen uitgifte of inname van apparaten (batterijen, onderhoudsgevoeligheid, hygiëne) nodig en de gebruiker benut het eigen hoortoestel.

Slechthorenden hebben een groot belang bij een signaaloverdracht met minimale verstoring of vervorming van het bronsignaal. Een theatervoorstelling, kerkdienst of baliemedewerker goed kunnen verstaan is voor velen vanzelfsprekend en dit zou voor slechthorenden niet anders moeten zijn.
 
De ratificatie van het VN Verdrag Handicap in 2016 is een stap in de goede richting om niemand met een handicap of beperking uit te sluiten van het naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer of vrije tijdsbesteding. Het verdrag verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken. Een ringleidingsysteem, of het nu in het klein in de vorm van een balie ringleiding of een low-overspill ringleiding voor grote zalen betreft, horen in dit kader zeker tot de middelen voor mensen met een auditieve beperking. We zijn er nog lang niet, maar laten we Toegankelijkheid en Inclusie gezamenlijk omarmen.

 

Meer informatie over de Week van de Toegankelijkheid en hun activiteiten is te vinden op hun website. 

gerelateerde pagina's: