Val Preventie Week | verhoogd valrisico bij gehoorverlies

Consument
Slechthorendheid en gezondheid

Wij adviseren u jaarlijks uw valrisico in kaart te brengen en uw gehoor te laten testen. 

Bent u zich bewust van uw valrisico?
Met het ouder worden neemt het risico op een val toe. Als we kijken naar de oorzaken van vallen, dan zijn we geneigd de schuld te geven aan een kleedje dat niet goed lag, een vloer die glad was of een traploper die los lag. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat het niet alleen de omgeving is die de ‘schuld’ moet krijgen. Ook moet de vraag gesteld worden: waarom kon ik het verlies van balans niet herstellen, of waarom stapte ik mis? Vragen die dus veel meer met onszelf te maken hebben.

Heeft u het gevoel dat u vaker dan voorheen wat wiebelig op de benen staat, vaker bijna struikelt of valt? Uw zorgverlener, zoals praktijkondersteuner van de huisarts, fysiotherapeut of ergotherapeut kan helpen uw valrisico in kaart te brengen. Zodat u gerichte adviezen kunt krijgen om uw valrisico te verlagen.

Waarom is valrisico in kaart brengen zo belangrijk? 
Het valrisico verlagen blijkt van groot belang uit de cijfers. De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt namelijk uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten. 

  • Ten val komen is de meest voorkomende oorzaak van fataal letsel onder 65-plussers. Elke dag overlijden hierdoor gemiddeld 11 ouderen. 
  • Letsel ten gevolge van een valpartij is de derde belangrijkste oorzaak van ongezonde levensjaren bij ouderen.
  • Iedere 6 minuten valt er in Nederland een oudere volwassene, de helft in de eigen vertrouwde omgeving.
  • Eén op de vier ouderen komt jaarlijks ten val, maar minder dan 50% vertelt zijn of haar dokter hierover.

Laat jaarlijks uw valrisico in kaart brengen
Breng middels het beantwoorden van deze vragen uw eigen valrisico in kaart:

Valrisico in kaart brengen 

Ja, u heeft een verhoogd valrisico
Neem contact op met uw arts om een uitgebreide valanalyse uit te laten voeren. Vervolgens kunt u geholpen worden bij mogelijke oplossingen om vallen en valgerelateerd letsel te voorkomen.

Nee, u heeft (nog) geen verhoogd valrisico
Dat is goed nieuws! Wij adviseren u minimaal jaarlijks uw valrisico in kaart te (laten) brengen.

Gelukkig kunt u veel zelf doen om het risico op een val te verlagen. Blijf actief en oefen uw balans en spierkracht. Met deze tips blijft u fit.

Verlaag risico op vallen, blijf in balans

Laat jaarlijks uw gehoor testen
Omdat gehoorverlies het risico op vallen ook aanzienlijk verhoogt, adviseren wij u jaarlijks uw gehoor te laten testen bij een audicien.

  • Met gehoorverlies valt men gemiddeld drie keer sneller dan met een gezond gehoor.
  • Elke 10 decibel extra gehoorverlies vergroot de kans op een val met 1,4 keer.

Hoortoestellen verbeteren de hersenactiviteit en het evenwicht, maken u meer bewust van uw omgeving en kunnen hierdoor valincidenten voorkomen. 

Lees meer over het verband tussen slechthorendheid, evenwicht en vallen.

Informeer bij een audicien bij u in de buurt naar een hoortest en naar de best passende hooroplossing voor uw situatie.

Val Preventie Week
De Val Preventie Week van VeiligheidNL, 27 september tot en met 3 oktober 2021, vraagt -samen met zorgprofessionals- aandacht voor bewustwording en kennisverspreiding van valrisico en valpreventie. 

Er wordt zorgprofessionals gevraagd wanneer mogelijk het valrisico bij ouderen in kaart te brengen en indien er een verhoogd risico is vastgesteld u door te verwijzen naar een arts om een uitgebreide valanalyse te doen.

gerelateerde pagina's: