Onderzoek: hoortoestelgebruiker heeft minder last van schaamte

Consument

Het dragen van een hoortoestel wordt vaak in verband gebracht met schaamte. Uit een enquête van Oogvoororen.nl, met 2034 respondenten, blijkt echter dat 68,6 procent van de slechthorenden zich helemaal niet schaamt voor een hoortoestel. 79,1 procent denkt zelfs dat het apparaatje geen invloed heeft op hoe aantrekkelijk ze worden gevonden.

Ruim 1,6 miljoen van de Nederlanders kampt met serieuze gehoorproblemen. Met name 55-plussers hebben er last van en kijken vaak op tegen de aanschaf van een hoortoestel. Het is echter belangrijk dat zij op tijd de stap nemen. Als dit niet gebeurt, is het lastig om deel te nemen aan gesprekken en bestaat er een kans op sociale isolatie, angstgevoelens en depressie. 

Maatschappelijk geaccepteerd
Gelukkig lijkt het erop dat hoortoestellen steeds meer maatschappelijk geaccepteerd zijn. Van de deelnemers aan de enquête bleek 79,2 procent zich niet te schamen om contact op te nemen met een gehoorspecialist voor een eerste onderzoek. Bij bijna de helft was schaamte dan ook niet de reden waarom het eerste bezoek aan een gehoorspecialist is uitgesteld.

Het geloof dat een hoortoestel geen afbreuk doet aan je aantrekkelijkheid, geldt niet alleen voor de deelnemers van de enquête zelf. Ook zou 89 procent anderen met een hoortoestel niet als minder aantrekkelijk bestempelen. Er is wel een verandering te zien tussen vroeger en nu; vroeger zag 8,9 procent het dragen van een hoortoestel wél als minder aantrekkelijk, nu is dat slechts 1,7 procent.

Herman Langstraat, CEO van Oogvoororen.nl, denkt wel te weten waarom. ’De hoortoestellen van nu zijn zo subtiel dat je ze nauwelijks in het oor ziet. Daarnaast is de kwaliteit van moderne hoortoestellen veel beter dan die van vroeger en hebben ze een veel hoger “gadgetgehalte”. Dit houdt in dat het apparaat veel meer heeft te bieden dan alleen je gehoor verbeteren. Denk aan Bluetooth om muziek te luisteren, handsfree bellen met je smartphone en een vertaalfunctie die meer dan 30 talen naar jouw moedertaal kan vertalen.”

Ga naar hooroplossingen voor informatie over verschillende hoortoestellen, nieuwe technologieën en accessoires. 

gerelateerde pagina's: