Verslag en video GAIN-event 2022 | complete hoorzorg in kaart | 26 september 2022

Professional
b2b GAIN-event

Vorig jaar namen we je mee op reis naar de toekomst: hoe zou hoorzorg er over 30 jaar uitzien? Nu stond de reis van de cliënt centraal. Tijdens het GAIN-event afgelopen maandag 26 september maakten we met meer dan 300 hoorzorgprofessionals een hoorreis, door alle beschikbare hooroplossingen, het klantenbrein, klantgedrag en de klantbeleving. We bespraken een complete benadering van hoorzorg in de verschillende hoorfases in iemands leven.

De reis was vermakelijk, inspirerend en boeide van begin tot eind. Het 2,5 uur durende event vloog voorbij dankzij het aanstekelijke enthousiasme van de sprekers. Het event was waardevol qua inhoud en werd op een speelse manier gepresenteerd. Kortom: van begin tot eind de moeite om te kijken!

Hieronder de belangrijkste inzichten en bekijk ook de video hierboven met de highlights. Via deze link is het hele event terug te kijken.

SPEERPUNTEN GAIN

Er werd afgetrapt door Richard Zoetemelk met een terugblik op wat er vanuit GAIN is gedaan in het afgelopen jaar. En ook een inkijk in dat waar GAIN zich op wil richten.

 • Zo heeft GAIN op dit moment 2 keer zoveel leden en wordt een breder deel van de industrie vanuit GAIN vertegenwoordigd.
 • Naast het verbreden van het ledenbestand is er een actievere rol als het gaat om kennis uitdragen en de belangen te behartigen richting platforms, overlegorganen en brancheorganisaties. Ook de communicatie richting stakeholders via de vernieuwde website en business to business nieuwsbrief zijn hier voorbeelden van.
 • Derde speerpunt dat toegelicht werd is het GAIN position paper waarin uiteengezet is hoe GAIN aankijkt tegen de ontwikkelingen in de hoorbranche. Bekijk hier de position paper.
 • Het 4e speerpunt betreft de samenwerking tussen EHIMA, GAIN, CvzA, NVAB en dKA voor Eurotrak 2022. Een onderzoek waarin een representatieve steekproef is genomen uit de Nederlandse samenleving heeft vele inzichten gegeven over slechthorendheid in Nederland. De belangrijkste inzichten werden toegelicht. Lees hier meer over de samenwerking en het onderzoek. Hier zijn ook het gehele EuroTrak-onderzoek en de infographic te vinden.
 • Tenslotte presenteerde GAIN de hoorkaart. Het doel van deze hoorkaart is een compleet overzicht te bieden van alle mogelijke hooroplossingen en preventiemogelijkheden in verschillende hoorfases in iemands leven. Graag horen wij wat je van de hoorkaart vindt, wat er mist of beter kan. Laat het weten via info@vereniginggain.nl. Zo kunnen we samen werken aan het completeren van deze hoorkaart. Download hier de hoorkaart:

GAIN Hoorkaart complete hoorzorg in kaart

KLANTREIS: KLANTBREIN, KLANTGEDRAG, KLANTBELEVING & KLANTBEHOUD

Gastspreker Frans Reichardt, ook wel bekend als ’de Klantenluisteraar’ (en bovendien ervaringsdeskundige in de hoorbranche en als slechthorende) heeft ons met zijn levendige verhalen en voorbeelden uit de praktijk meegenomen langs de hele customer journey. Enerverend en boeiend van begin tot einde met zeer praktische handreikingen voor alle deelnemers.

GAIN-event 2022 Frans Reichardt

De belangrijkste tips:

 • Breng klantreizen in kaart en identificeer issues
 • Ga in gesprek met klanten, luister goed doorloop alle touchpoints en identificeer issues die vragen om verbetering
 • 7 gouden regels voor klantvriendelijkheid
 • Vraag je client om feedback
 • Blije cliënten dragen bij aan bedrijfsgroei
 • 3 ervaringsregels van klantreizen

Download hier de take-aways van Frans Reichardt die direct zijn toe te passen:

Frans Reichardt Take-aways Klantreis

“We don’t remember days we remember moments” – Frans Reichardt

4x ONTWIKKELING & INNOVATIE

Wat zijn de bijzondere ontwikkelingen momenteel in de hoorbranche? Waar zijn fabrikanten nu mee bezig voor de toekomst? Hoe passen we bekende oplossingen op een andere manier toe binnen de hoorzorg? Wat laat onderzoek ons zien en hoe spelen we met AI in op de behoefte van de markt? Diverse GAIN-leden gaven een inkijkje.

 • Hoorhulpmiddelen – Uit het Eurotrak-onderzoekt blijkt dat er nog veel onbekendheid is bij slechthorenden als het gaat om overige hoorhulpmiddelen. Iedereen (blijven) informeren is een must. Vanuit GAIN hebben wij hierin de aanzet gegeven door alle mogelijke hoorhulpmiddelen in kaart te brengen. Deze zijn terug te vinden in de Hoorkaart.

“Oplossingen bieden en informeren” - Per Gisolf & Maarten Berkhout

 • Gehoorbescherming – Beide presentatoren lichtten de mogelijkheden toe als het gaat om preventie. Vanuit de politiek is er recent duidelijk meer aandacht voor preventie en dat is een goede zaak. Samenwerken met alle betrokken zorgaanbieders is ook bij gehoorbescherming  van belang.

“Complete hoorzorg in kaart start bij awareness en preventie” - Kyra Geys & Roy Boers

 • Gehoorverbetering – Vincent Ostendorf nam ons mee in de wereld van Hearables en OTC hearing aids. Hoe dit soort oplossingen de hoorbranche zullen veranderen is nog onzeker, evenals de positionering en verstrekking van deze hoorverbeteraars. Met de ontwikkelingen in de Verenigde Staten zou dit proces kunnen versnellen.

“Gehoorverlies is niet te koppelen aan leeftijd” - Vincent Ostendorf

 • Hoortoestellen – Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken uit hooroplossingen. De akoestische omgeving classificeren, activiteiten volgen, een val detecteren of bijvoorbeeld live vertalen. AI is geen loze marketingkreet, maar na vorige generaties hoortoestellen (analoog > digitaal) is dit de volgende grote nieuwe generatie technologie waarmee wij grote stappen zetten.

“Artificial Intelligence (Al) maakt het voor hoortoestellen mogelijk om dingen te doen die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen - Jeroen Douw & Almer van den Berg

Wij hopen dat u genoten en ook geleerd heeft van het event en we zien je graag volgend jaar!


Gestelde vragen tijdens event
De vragen die tijdens het event gesteld zijn, maar niet direct beantwoord, zijn hier terug te lezen. Staat jouw vraag er tussen?

Jouw mening
Heb je online of in Zoetermeer aanwezig? We zijn benieuwd wat je van het event vond. Laat van je horen!

Event gemist?
Bekijk hier het gehele event terug:

GAIN-event 2022