World Hearing Day 2021

Consument
Slechthorendheid en gezondheid

Op 3 maart 2021 is het World Hearing Day. De dag waarop we wereldwijd aandacht vragen voor het belang van goed horen.

Slecht horen is namelijk één van de snelst groeiende problemen. In 2050 zal één op de vier mensen wereldwijd last hebben van gehoorproblemen! Dat staat in het rapport dat de World Health Organization (WHO) publiceert.

WHO doet een wereldwijde oproep tot actie om gehoorverlies en ooraandoeningen gedurende de hele levensloop aan te pakken. Daar staan wij volledig achter. Goed horen is van cruciaal belang voor je welzijn, mentale en fysieke gezondheid.

WHO World Hearing Day

World Health Organisation (WHO)
Met World Hearing Day vraagt de WHO extra aandacht voor gehoorproblemen. Ieder jaar staat er een actueel thema centraal. Dit jaar is het thema: hoorzorg voor iedereen. 

De WHO roept op om meer aandacht te schenken aan preventie, screening, behandeling en begeleiding van personen met een gehoorverlies. Gehoorverlies is een onzichtbare handicap met zeer grote gevolgen als er niet tijdig iets aan gedaan wordt. 

Het volledige World Hearing Report is op de website van WHO te downloaden.

First world report on hearing 
Eén op de vier mensen wereldwijd zal in 2050 last hebben van gehoorproblemen. Daarvoor waarschuwt wereldgezondheidsorganisatie WHO in hun eerste rapport over gehoorschade.

Momenteel heeft één op vijf mensen last van gehoorproblemen. Maar dat aantal groeit en kan volgens de WHO anderhalve keer groter worden. Volgens het rapport kunnen veel oorzaken van gehoorschade, zoals blootstelling aan lawaai, voorkomen worden.

Volgens de WHO gaat er wereldwijd jaarlijks een bedrag van duizend miljard dollar verloren omdat mensen niet goed kunnen horen. Daarbij gaat het om het welzijn van getroffenen en de financiële kosten die voortvloeien uit hun uitsluiting van communicatie, onderwijs en werk.

Het aantal mensen met gehoorverlies kan in de komende drie decennia met meer dan anderhalf keer toenemen tot 2,5 miljard mensen – tegen 1,6 miljard in 2019, waarschuwt de WHO. Van de 2,5 miljard mensen met gehoorschade in 2050 zullen 700 miljoen mensen een medische behandeling nodig hebben.

Waarom aandacht voor het belang van goed horen zo belangrijk is

 • De meeste mensen met een gehoorverlies wachten gemiddeld 7 - 10 jaar voordat ze professionele hulp zoeken.

 • Slechts 31% van de leeftijdsgerelateerde slechthorenden in Nederland maakt gebruik van een hoortoestel, terwijl 80% erbij gebaat zou zijn. 
 • In dit corona-tijdperk (waarin iedereen mondkapjes moet dragen of online werkt) is het spraakverstaan voor mensen met een gehoorverlies gemiddeld minder dan de helft van ‘normaal’ bedraagt.
   
 • Mensen met een ernstig onbehandeld gehoorverlies hebben vijf keer meer risico op dementie dan normaalhorenden.
   
 • Oudere mensen met gehoorverlies hebben een verhoogd risico op sociaal isolement en geestelijke gezondheidsproblemen. 
   
 • Ouderen met een gehoorverlies hebben tweeënhalf keer meer risico om een depressie te ontwikkelen dan normaalhorenden.

 • Ouderen met een gehoorverlies hebben drie keer meer risico om ten val te komen dan normaalhorenden. Gehoorverlies kan tot evenwichtsproblemen leiden. 
   
 • Recente hoortoestellen en -oplossingen hebben duidelijk aangetoond dat zij het leven van mensen positief kunnen veranderen en bovendien zorgen voor minder cognitieve achteruitgang.

 • Recente hoortoestellen en -oplossingen zijn op termijn kostenbesparend. De kosten om geen hooroplossing te kiezen zijn aanzienlijk hoger dan de kosten om ze wel tijdig aan te schaffen.

 • Slechthorenden zijn frequenter werkloos of presteren vaker onder hun niveau.

Hoorzorg voor iedereen
GAIN wil de weg naar het dragen van hoorhulpmiddelen vergemakkelijken. Wij stellen dan ook alles in het werk om de hoogst haalbare standaard in functionele en passende hooroplossingen (voor iedereen) beschikbaar te maken.

Vaak manifesteren de effecten van gehoorverlies zich langzaam en zijn daarom lastig waarneembaar. En àls u het merkt, hebt u vaak al afscheid genomen van een aantal situaties, zonder dat u zich daar bewust van bent.

Wees u bewust van het belang van optimaal kunnen horen voor uw eigen gezondheid. Lees hier verhalen en ervaringen van anderen met gehoorproblemen en hooroplossingen.

gerelateerde pagina's: